Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbaka Tillbaka

Var Katarina I av Ryssland svenska?

Referat av artikel i Populär historia 3/96

"Tsar Peter den stores andra hustru, kejsarinnan Katarina I, var svenska. Det hävdar släktforskaren Rolf Ekelund som har hittat ett dokument från 1758 där det står att Katarina var född i Toarp utanför Borås. "

Så börjar Charlotta Sjöstedts artikel i populär historia. Tyvärr vill hon inte ha med sin artikel på denna sajt. Endast ett referat kan hon godkänna med hänvisning till upphovsrättslagen.

Det dokument som beskrivs i artikeln är det som Lars Kinström skrev 1758 och går att hitta i Åhs härads dombok. Dokumentet går att läsa i sin helhet på annan plats på denna sajt.

 

Dokumentet är en i vissa stycken svårtolkad släktutredning i vars mitt man finner denna underbara formulering

I tilltagande åren har sonen Sven Reinhold tjänt sig upp under svenska armén och blivit slagen i Polen, men dottern Katarina har av den Högste Guden utsetts större lycka, hon blev den stormäktigste Kejsar Tsar Peters kejsarinna och gemål samt regerande drottning i Ryssland, som detta jordiska lämnade år 1727, vars ovannämnda och efterföljande arvingar i underdånig vördnad icke dristat sig som släktingar anmäla. Dock hederligt och ärbart folk, som var mans beröm äga, som känna dem.

 

 

Länk till orginaldokumentet
Bild av originalet

 

 

Till toppen av sidan Sidans topp

Av artikel framgår att Rolf Ekelund redan som barn hörde talas om att Katarina I av Ryssland skulle vara av släken Rabe. Han letade i domböckerna efter mer information om släkten och hittade dokumentet. Att man "icke dristat sig som släktingar anmäla"  tolkar Rolf Ekelund  som att man inte vågat ge sig tillkänna eftersom Sverige och Ryssland ofta låg i krig med varandra.

Artikeln avslutas med en redovisning om vad Historikern Robert K Massie skriver i sin biografi över Peter den store nämligen

"att hennes ursprung var dunkelt. Hon mötte Peter första gången 1703 då hon var 19 år, men hur hennes liv sett ut fram till dess kan vi enligt Massie bara gissa oss till................. "

"..........Massie anser att den mest trovärdiga är att hon var ett av bonden Samuel Skavronskijs fyra barn. Han hade flyttat från Litauen till Livland där Katarina föddes. Men då hette hon inte Katarina utan Marfa Skavronskaja. Hon blev tidigt föräldralös. Efter att en kort period ha varit trolovad eller möjligen gift med en svensk dragon blev Marfa tjänsteflicka hos en rysk fältherre. Hon antog den ortodoxa tron och bytte då namn till Katarina."

 

Vill du läsa artikeln i sin helhet så gå till biblioteket. De kan säkert fixa fram en kopia av den.Referat av artikel i populär Historia nr 3/96. Sida 6.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson