Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbaka Tillbaka

Katarina

(Jekaterina) I Alexejevna, Kejsarinna (före 1685-1727).

 

Av omtvistad härkomst och nationalitet, möjl. dotter till en litauer Samuel Skavronskij, upptogs K. som barn hos en pastor Glück i Marienburg, Livland; hon kallades där Martha och undervisades i den evang. läran men lärde sig icke skriva.

Kort efter henners bröllop med en svensk dragon Johan Cruhs erövrades Marienburg 1702 av ryssarna. K. blev tillfångatagen, väckte de ryska officerarnas uppmärksamhet och blev slutl furst Mensjikovs älskarinna.

Genom Mensjikov blev hon bekant med tsar Peter I; sedan K. 1703 fött denne en dotter, övergick hon till grekisk-katolska läran och antog efter sin fadder tsarevitj Alexej namnet Katarina Alexejevna. K. var liten och undersätsig, klädde sig utan smak men fängslade tsaren genom smidig älskvärdhet och ett visst moderligt intresse för hans person. Hon hade förmåga att följa honom i hans tankegångar och nog uthållighet att ledsaga honom under hans strapatser.

1712 lät Peter viga sig vid henne. Vid tsarens död 1725 lät Mensjikov trupperna utropa K. till regerande kejsarinna. Hon lät Mensjikov styra och tog ej initiativ till någon regeringshandling av vikt. Bland hennes 8 barn märkas Anna, g.m. Karl Fredrik av Holstein, och Elisabet, sedermera regerande kejsarinna. - Litt: J.Grot "Om K. I:s härkomst" (i "hist. Bibl.", 1880); R. N. Bain, "the pupils of Peter, the Great" (1897).

 

 


Svensk uppslagsbok 1956 band 15 kol 1046. Förlagshuset Norden AB Malmö.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson