Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbaka Tillbaka

Lars Kinströms koppling till
Katarina I av Ryssland

 

Lars Kinström gifte om sig omkring 1751 med änkan Anna-Maria Bergendahl. Hon hade tidigare varit gift med Johan Rabe, död 1740 och hade sju barn med honom. Hon flyttade in hos Lars och hade då tre av sina döttrar med, däribland dottern Catharina som i dagligt tal kallades Cajsa.  De kom från Germunnared i Toarps socken till Falskog i Rångedala socken. Socknarna ligger nära varandra och båda finns i Ås härad i Älvsborgs län.

Johan Rabes fader var kusin till Katarina I av Ryssland, enligt det dokument som Lars Kinström 1758 lämnade in till Tinget i Ås härad.

Styvdottern Cajsa fattade tycke för Lars äldsta son Jan och gifte sig med honom. Cajsas och Jans barn blev Lars släktskap med Katarina I av ryssland vilket kanske kan förklara hans stora intresse för släkten Rabes släktskap med Katarina I av Ryssland. Blåblodiga anor brukade leda till att börsen öppnades hos folk om man själv inte hade så det räckte.

Bouppteckningen efter Lars kan berätta att boet omfattade 500 riksdaler, varav 100 i reda penningar. Skulderna uppgick till ca 250 riksdaler fördelat på 20 personer.

När sonsonen Sven Jansson dog 40 år senare var förhållandet det omvända. Skulderna var få men fordringarna var omfattande, över 1.000 riksdaler.

Sidans topp Sidans topp

Lars
Kinström
1692-1765
Helena
Aleholm
1691-1747
Johan
Rabe
d. 1740
Anna-Maria
Bergendahl
f. 1701
Jan Kinström
1725 - 1800
Cajsa Rabe
1729 - 1792
Sven Jansson
1759 -1805

Egen forskning
Sven Jansson är farfars farmors morfar till Josefine Nilson


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson