Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbakapil Tillbaka

Släktutredning om Katarina I av Ryssland.

Skriven av Lars Kinström och inlämnad till Åhs härads tingsrätt.

Den 15 september 1758.

Nr 18.

F.d. Gästgivaren välaktade Lars Kinström ingav till Häradsrätten ett dokument, som upplästes och var ord från ord så lydande:

Utdrag av beskrivningen om välborna Rabeska släkten, efter manuskriptet, som familjen var efter annan uppteckna låtit. Kapten välborne Herr Reinhold Johansson Rabe, under Älvsborgs läns Infanteri Regemente, av Mecklenburg adelbördig uti Rostock, kom i unga år hit till Sverige och tjänte sig upp under militien, blev slagen för Fredrikshall i Norge den 14de januari år 1660. Sedemera förder lik hem till Sverige, Älvsborgs län, Ås härad, Toarpa socken och gården Germunderyd samt begraven uti Toarpa kyrkokor, som därstädes hängande fana utvisar.

Dess fru var pastor Herr Paul Peter Ravingii dotter i Rångedala, Karin Ravingii, som med sin herre i livstiden avlade 2nne söner och 3nne döttrar och åtta år efter sin herre med döden avgick samt begraven i samma grav.

Första eller äldsta barnet var Maria Rabe, som blev gift med en handelsman i Borås, Per Larsson Holm, och avlade tillsamman 2nne söner och 3nne döttrar, vilka hava barn och barnbarn, hederligt och ärbart folk, den äldsta dottern hette Annika Holm, är död sedan hon med sin man i livstiden, handesmannen Lars Bengtsson Holm, avlat 2nne söner, den ene död ogift, den andre Peter Larsson Holm i Borås, lever.

Det andra barnet, Lars Persson Holm , gift ifrån Värmland med Sigfrid Hoffman, vilka hade 2nne söner. 1. Peter Larsson Holm, vars 2nne beskedliga barn, Lars Petersson och Jungfru Maria Sigrid Holm efter föräldrarna leva. 2. Lars Persson Holms son eller Maria Rabes son, som är handelsman Lars Larsson i Borås, lever.

Det tredje Maria Rabes barn var samma Reinhold Holm, som gifte sig med den andra systern ifrån Värmland, Brigitta Hoffman, hade 3nne söner och 2 döttrar tillsammans, sonen Peter, död utan arvingar, sonen Johan, död ogift, sonen Lars, död ogift, dottern Maria Reinholdsdotter Holm, som ägt först handelsman i Borås Bengt Forsberg, med vilken hon avlat en dotter, Christina Forsberg, som lever. Denna Maria Reinholdsdotter är gift andra gången med handelsman Nils Larsson Kindberg, som bägge leva. Den andra dottern, Catharina Reinholdsdotter, dödde år 1746 och handelsmannen And. Häggberg år 1747, men dottern Maria Häggberg lever, gift med handelsman Johannes Romberg Pettersson.

Det fjärde Maria Rabes barn var Karin Persdotter Holm, som var gift med handelsman i Borås, Håkan Larsson Hult, och avlade 3nne söner tillsammans, Reinhold och Håkan dödde ogifta, men Peter Hult lever i Wadstena.

Det femte Maria Rabes barn, gift med en handesman Lars Rönd i Borås, men änkan Maria Holm lever och är syskonbarn med glorvördigast i åminnelse Kejsarinnan Katarina av Ryssland, alla ovannämnda som leva, äro till Högstbemälta Kejsarinna sysslingar,

Andra salig välborne Herr Kapten Rabes barn var regementskvartermästaren Ernst Johan Reinholdsson vid Älvsborgs regemente, ägde till fru Elisabeth Morits, vilken tillförne varit gift med en sekreterare i Riga stad och hade inga barn med honom, men avlade med Herr regementskvartermästarens död, år 1684 på Germunderyd, blev hans lekamen begravd uti sina fäders grav i Toarpa kyrkokor, vars värja han i fält brukat till vartecken av dess tappra uppförande i fält, med flor är tillfinnandes i samma kyrkokor. Strax efter döden reste dess änkefru, Fru Elisabeth Morits, med bägge sina små barn över till Livland.

Länk till bild av orginaltexten
Bild av originalet

I tilltagande åren har sonen Sven Reinhold tjänt sig upp under svenska armén och blivit slagen i Polen, men dottern Katarina har av den Högste Guden utsetts större lycka, hon blev den stormäktigste Kejsar Tsar Peters kejsarinna och gemål samt regerande drottning i Ryssland, som detta jordiska lämnade år 1727, vars ovannämnda och efterföljande arvingar i underdånig vördnad icke dristat sig som släktingar anmäla. Dock hederligt och ärbart folk, som var mans beröm äga, som känna dem.

Tredje salig välborne Herr Kapten Reinhold Rabes barn, Annika Rabe, som blev gift med löjtnanten vid Kungl. Majts Livregemente till häst och Wadsbo kompani, Per Arfvidsson Kohlbeck, tjänt sig upp från korpral sedan han med sin fru avlat sex söner och fyra döttrar blev död och begraven i Ransberga kyrka i Wadsbo härad och dess fru uti Kinnarumma sockenkyrka i Marks härad år 1709. Deras son David reste utomlands och aldrig någon kunskap till släkten om sig lämnat. Förmenas vara död.

Sonen Arfvid Kohlbeck, som hade fru Maria Felter, var överstelöjtnant, bägge döda och begravna, men lämnat efter sig en son, Olof Kohlbeck, uppsyningsman vid Sjöfarten i Bohuslän, lever. Sonen Reinhold Kohlbeck hade kyrkoherden Jonas Aleni dotter Catharina Aleniae, som blev död på Grimskulla i Marks härad den 8 oktober 1708 och begraven i Kinnarumma kyrkokor, kallade sig efter modern Rabe, tjänte sig upp till löjtnant under salig högvälborne Herr Generalen och Fältmarksalken Hamilton, blev slagen den 28 februari 1710 i Skåne vid Helsingborg och den 7 mars begraven i Allerums kyrkogård, deras barn, som även kallade sig Rabe efter farmodern var sonen Johan Rabe, blev gift den 7 november 1725 med vice jägmästaren Lars Bergendahls dotter, Anna Maria Bergendahl, död den 24 juni 1740, med vilken Joh. Kohlbeck eller Rabe hon fick sonen Reinhold, döttrar nestor Catharina, Anna Maria, sonen Gabriel, dottern Annastina, sonen Johan Arfvid och Maria Lena, vilka mestadelen leva.

Den andre Reinhold Kohlbecks eller Rabes son, eller fru Annika Rabes sonson hette Peter, död den 4 juni 1714. Den tredje fru Annika Rabes, som hette Jonas Rabe, död den 12 mars 1735. Det 4de fru Annika Rabes sonbarn var dottern Maria Christina Rabe, som var gift med Hantboisten Bengt Olander, död 1743. Om några barn leva efter dessa vet man inte. Den 5te var Carl Reinhold Rabe, gift 1735 med jungfru Christina Åkervald.

Fru Annika Kohlbecks 3dje barn var sonen Johan Kohlbeck, officerare vid högvälborne Herr Överste Posses regemente, död utan bröstarvingar. Den 4de sonen hette Peter Kohlbeck, dödde när han var barn. Fru Annika Rabes 5te son kallades ock Peter, gick för underofficerare åt Wismar, gifte sig där och blev död, men om han har barn efter sig vet ingen giva någon underrättelse. Den 6te sonen hette Carl Reinhold Kohlbeck eller Rabe, gav sig ut på skepp och ingen vet vart han tog vägen, har aldrig låtit höra av sig.

Döttrarna Christina Kohlbeck, Brigitta, Karin och Annika Kohlbecks barn och barnbarn leva åtskilliga i Wadsbo härad och Skaraborgs län, men vilka och huru många de äro, får man ingen underrättelse.

Fjärde salig välborne Herr Kapten Reinhold Johansson Rabes och fru Catharina Ravingis barn och andra son, Peter Rabe, som uti Kinds härad gifte sig, varest sonen Reinhold Pettersson bodde på gården Krogstorp, har barn som leva i Ljushult socken.

Det femte salig Herr Kaptenen Reinhold Rabes och fru Catharina Ravingii barn är dottern Karin Rabe, död utan arvingar och emedan förestående dokument blev allmänneligen uppläst och behörigen examinerat så intygades både av nämnd och tillstädes varande ting sålunda, att det till alla delar sin riktighet äger, som till bevis varder och svar om utdrag av protokollet uppå begäran meddeltes.


Till toppen av sidan Sidans topp

Översättarens anmärkning

Att tsar Peter den stores andra gemål hette Katarina är väl bekant. Men vem var hon? Var föddes hon? Om hennes härkomst har genom tiderna en rad spekulationer uppstått. I domboken för Ås härad i Älvsborgs län år 1758 - 31 år efter Katarinas död - finns ett dokument av den 15 september infört. Det är inte något domstolsprotokoll i vanlig mening, utan en skrivelse, som upplästes vid häradsrätten nämnda dag. Detta dokument är upphov till en av teorierna rörande Katarinas härkomst, men bör i detta avssende nog läsas med viss skepsis. Dock innehåller det så mycket genealogi, att det kan vara av intresse för forskare bara av den orsaken.

Karen Felderman.


 

Avskrift av dokumentet som är gjord av Karen Felderman
Utgivet i Anropet 19914:1, s 16. Kopia finns i Genealogiska föreningens släktarkiv.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson