Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbaka Tillbaka

Kopia av Lars Kinströms dokument inlämnat till Åhs härads tingsrätt den 15 September 1758


Delen om Kejsarinnan Katarina I

Översättning till 1900-tals bokstäver.

... blef den stormägtigste Kejsar Zar Pet

ters Kejsarinna och gemål, samt

regerandedrottning i Ryssland, som

detta jordiska lämnade, åhr 1727.

hvars ofvanmämda och efterföljande

arfvingar i underdånigste vördnad

inte dristat sig, som släktingar

anmäla. Dock hederligt och ärbart

folk, som hvar mans beröm

äga, som känna dem. .......


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson