Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt
Tillbaka Tillbaka

Brev från adjunkten i Rångedala Mårten Sundbom

till Prosten Doktor Sven Wilskman 1745

"Det hålles allmänt före, att Czarinnan är helt visst född i Germundered, som äfven en Bonde munteligen berättade mig, att han mången gång har på sina armar burit samma Czarinna, då han ofta gick med skjuteri till hennes Fader Rabe; hvilken nu är en gammal man vid 90 års ålder, heter Carl Andersson i Slätthult i Toarpa Socken. Om detta har Herr Prosten Tvet lämnat en fullkomlig berättelse till Consistorium i Skara för några år sedan, som väl är ännu till finnandes; men vidare har jag härom ingen underättelse, än som nu skrifvit är."

 

 


Texten är hämtad ur boken "Försök till en korrt beskrifning om Skara Stift"   tryckt år 1985 som är en Faksimil från 1812-1816 års utgåva som då bestod av 5 delar.
Utgiven 1985  av Carl Zakariasson 662 00 ED.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson