upp.gif (865 bytes) Tillbaka

 

tom bild Frälse
tom bild Frälsebonde
tom bild Frälsebrev
tom bild Frälsefrihet
tom bild Frälsehemman
tom bild Frälsejord
tom bild Frälseköp
tom bild Frälseman
tom bild Frälseränta

tom bild Rusthåll
tom bild Rusttjänst

tom bild Vännebänk

tom bild Åborätt


Ordlista

Huvudsida Egen forskning

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson