Johannas syskon

pixel.gif (832 bytes)

Johannas mor Maria fick sitt första barn när hon var drygt 20 år i december 1840. Hon gick då som piga hos sin morbror Nils Mårtensson på Åsatorpet under Sundholmen i Äspered socken. Sonen Johan Petter fick inte leva året ut. Enligt dopnotisen kan man gissa att fadern Sven Andersson är samme man som hon senare gifter sig med 1842.

Johanna föds 15 februari 14 månader efter sin bror och blir äldsta barnet i familjen. Föräldrarna flyttar ihop och flyttar till ett torp under Harekulla gård. Troligen flyttar de in i Håkantorp till Jan Andersson. Under maken Sven Anderssons namn står "I sonens bröd" Hur detta ska tolkas vet jag inte normalt brukar det betyda att man bor hos sin son som står för ens uppehälle. Men jag har svårt att tro att Jan Andersson var far till Sven Andersson.

Drygt två år senare föds Anders. Han är 4 år när lillasyster Klara föds. Storasyster Johanna är då  år och kan säkert redan hjälpa till i hemmet. Levin Emanuel föds 1851. Då räknades fadern inte längre som torpare utan som arbetskarl.   Salomon föddes 1856 och lilla syster Helena som kom att stå Johanna nära i alla år föddes 1859 och sist i raden kom Johan Adolf 1862 mitt i högsommaren den 7 juli. Totalt fanns det nu sju barn i torpet. Fadern skrivs som fattighjon redan när Helena föddes.

1867 bor den inte längre på Håkantorp utan "vid Håkantorp". Vilket nog ska tolkas som att eftersom fadern inte kan bidraga med sina dagsverken på gården för han börjar bli klen, så får man flytta in i en mycket enkel boning lite vid sidan av torpet.

Först att lämna hemmet var Johanna som gav sig av norrut till Södra Ving för att gå piga 1864. Samma år flyttade Anders in till de andra drängarna på Harekulla gård, där han kom att stanna i nio år. 1867 tog Klara plats som piga i Vatunga Östergård hos Per Andersson.

1875 blir fadern sjuk, en sjukdom han aldrig hämtade sig från. 1876 den 22 dec dog han av giktverk. I hemmet fanns fyra barn den äldsta 24 år och den yngsta 13 år. Torpet övertas nu av äldste sonen Anders som har sin mor och sina syskon som inhyse. Brodern Levin Emanuel hade man säkert lite bekymmer med. 1877 ger han sig av till S. Ving nästa anteckning är att han "under år 1880 ingenstädes varit kyrko eller skattskrifven. 1880 dyker han upp på Vatunga Östergården där han är dräng och senast uppger att han kommit från Hössna. 1882 flyttar han hem till brodern Anders som nu har torpkontrakt.

1880 tog Helena sin första tjänst som piga på Sundholmen. 1882 kommer lillebror Johan Adolf också till Sundholmen som dräng. Båda drog sen vidare till Gingri.

Kvar på torpet år 1882 är Anders, modern Maria och brodern Levin Emanuel. Salomon finns där inte för han har rymt till Amerika. Undrar vad som fick honom att rymma? Kan det möjligen vara om honom historien berättar att hans mor eller syster broderade i hans mössa "Hjälp denne man fort". Den använder han sig av i Göteborg och fick hjälp att ta sig över Atlanten.

Anders gifter sig 1887 och två år senare flyttar de till Brunn.

Torpet låg ett par hundra meter väster om Harekulla gård. Det låg i en södersluttning. Man hade brunn strax intill. Idag finns bara hålet i marken kvar och några planterade buskar. Hela backen är planterad med gran sedan några år tillbaka så snart kan man inte längre se några spår av torpet.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson