Framnäs 1993

Framnäs väveri i Kinna.

Denna fastighet ägdes av Algot Sundqvist. Som startade sin versksamhet tidigt 1900-tal.

Han började som förläggare. Reste runt med tyger som hemsömmerskor sydde det han önskade av, som han sedan hämtade och sålde. Efter en tid byggde han fabriken och förlade all verksamhet dit.

Han byggde sig ett hus på andra sidan ravinen bakom fabriken. Så småningom kom hans söner att bygga vars ett hus strax utanför fabriksgrindarna.

Sönerna tog över verksamheten efter faderns död. Textilkrisen i Sverige drabbade också Framnäs.

Idag inrymmer fastigheten mångskiftande verksamheter.


Huvudsidan Myten Katarinas historia Egen forskning Smått och gott Länkar Kontakt

Uppdaterad 2011-02-06 © Josefine Nilson